Logotipo kūrimas - vaikų globos namai  „Židinys“

Sukurtame logotipe vaikai pavaizduoti rankoje - globojami suaugusiųjų.