Logotipo kūrimas - Amoral

Sukurtas ženklas iš „AM“ inicialų pagal kūrėjo vardą ir pavardę (Antony Morales). 
Stilizuoti inicialai persipina ir tarpusavyje susijungia, sudarydami logotipo visumą.